Strategi & metoder

Delmi har utarbetat en långsiktig strategi för att förmedla forskning på migrationsområdet. I delegationens uppdrag ingår att formulera frågeställningar och initiera forskning samt att presentera studier som är relevanta ur ett migrationspolitiskt perspektiv. Den forskning som Delmi förmedlar är ämnad som underlag till framtida politiska beslut samt för att bidra till samhällsdebatten. Delmis studier på migrationsområdet förhåller sig inom ramen för fem tematiska ämnesområden i syfte att lyfta fram policyrelevant forskning och för att adressera en mångfald av migrationspolitiska infallsvinklar. Delmi tar regelbundet fram egna förslag till studier men välkomnar också externa förslag från t.ex. forskare, tjänstemän, journalister eller intresseorganisationer.


Delmis fem tematiska områden är:

  • Migration och utveckling
  • Arbetsmarknad
  • Samhälle
  • Demokrati
  • Regelverk
Web av Sphinxly och Easyweb