Denna rapport undersöker drivkrafter bakom migrationspolitiska reformer såsom partiideologi, partisystemens utbud av partier, regeringars sammansättning och partiernas konkurrens om väljarna.

Huvudansvariga forskare för projektet är Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, samt Ann-Cathrine Jungar, docent i statsvetenskap vid Södertörns högskola.

Foto av Kelly L från Pexels