Begreppet ”skuggsamhället” har etablerats i Sverige under de senaste åren. Det används för att beskriva den växande grupp av utländska medborgare som lever utanför samhällets skyddsnät, utan uppehållstillstånd, och som ofta utnyttjas på arbetsmarknaden. Skuggsamhället är ett laddat ämne som diskuteras flitigt i politiken och i media, men är samtidigt underutvecklat som forskningsområde. Vad kan vi egentligen säga om skuggsamhället i Sverige utifrån den forskning som existerar på området? För att besvara frågan ska denna kunskapsöversikt kartlägga den befintliga forskning som beskriver skuggsamhället i Sveriges omfattning och sammansättning, men också analysera olika diskurser om skuggsamhället och vilka konsekvenser de har för policyförslag.

Författare till kunskapsöversikten är Zenia Hellgren, doktor i sociologi (Stockholms universitet 2012), lektor i politisk och social teori och senior forskare inom mångfald och migration vid Universitetet Pompeu Fabra (Barcelona, Spanien).

Foto: Ammar Sabaa, Unsplash