Religiösa samfund genomgår trots en strävan att upprätthålla traditioner stora förändringar i samband med att de etableras i för dem nya sammanhang. I Sverige innebär det att samfunden behöver anpassas till ett sammanhang präglat bland annat av sekularisering och de, behöver för att möta samhällelig såväl som intern påverkan, navigera mellan att behålla religiösa traditioner och att förändra dem. De religiösa samfunden genomgår därmed under etableringsfasen ett flertal olika integrationsprocesser, vilka kan ses som mer riktade utåt, externa integrationsprocesser, eller som mer riktade inåt inom samfunden, interna integrationsprocesser. Med utgångspunkt i en tidigare studie om Syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige är syftet med denna Policy Brief att visa hur integrationsprocesser inom i Sverige nyligen etablerade religiösa samfund kan se ut samt att lyfta fram hur det kan påverka immigranters integration.

Författare till Policy Briefen är Magdalena Nordin, docent i religionssociologi och universitetslektor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på Göteborgs universitet.

Foto av Abgarus på Wikipedia