Denna kunskapsöversikt syftar till att visa hur människors religiositet och de religiösa samfunden förändras i samband med immigration till Sverige. Översikten kommer även titta på hur en större religiös mångfald, som följd av immigration, påverkar den offentliga sektorn, t ex skola, sjukvård och omsorg.

Huvudansvarig forskare för projektet är Magdalena Nordin, docent i religionssociologi vid Göteborgs universitet.

Foto av Timon Studler på Unsplash