Det antas ofta att tidiga inträden på arbetsmarknaden för nyanlända flyktingar är nyckeln till en förbättrad integration. Men frågan är om, och i vilken utsträckning, snabb arbetsmarknadsetablering av flyktinginvandrare har positiva effekter på lång sikt. Kan insatser som visat sig fungera på kort sikt leda till förbättrad integration på längre sikt? Författarna till denna rapport bygger vidare på sina resultat ifrån ett tidigare forskningsprojekt där de utvärderade de kortsiktiga effekterna av en ambitiös insats som riktade sig till nyanlända lågutbildade flyktingar. I denna rapport kommer de att i stället, flera år senare, ha möjlighet att mäta den långsiktiga betydelsen av tidiga och intensiva insatser för lågutbildade nyanlända flyktinginvandrares integration.

Författarna till rapporten är Matz Dahlberg, professor i nationalekonomi, Institutet för bostads-och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet, Johan Egebark, fil.dr i nationalekonomi och forskare vid Uppsala Center for Labor Studies, och Ulrika Vikman, fil.dr i nationalekonomi och forskare vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).

Projektet är ett samarbete mellan Delmi och IFAU.

Foto Tima Miroshnichenko, Pexels