Denna kunskapsöversikt presenterar forskningsläget kring klimat- och miljöförändringars komplexa påverkan på intern mobilitet, fördrivningar, frivillig och ofrivillig immobilitet samt påverkan på internationell migration.

Författare till kunskapsöversikten är Rainer Müntz, fil.dr, särskild rådgivare på migration och demografi vid the European Political Strategy Centre (EPSC) och Mathias Czaika, professor i migration och integration samt prefekt för institutionen för migration och globalisering vid Danube University, Krems, Österrike.

Foto av Thiago Matos från Pexels