Den nuvarande covid-19pandemin är den senaste av epidemier, pandemier och kriser som påverkat arbetskraftsmigration. Denna kunskapsöversikt undersöker hur tidigare kriser har påverkat arbetskraftsmigration. Detta görs genom att undersöka två aspekter, först, en kvantitativ undersökning migrationsflöden samt genom en jämförelse av eventuella juridiska- och policyförändringar kring migration som ett svar på tidigare kriser.

Författare till kunskapsöversikten är Timothy Heleniak, senior forskare på Nordregio och Alex Cuadrado, junior forskare också Nordregio.

Foto av Martin Lopez från Pexels