I Sverige beviljades närmare 1,2 miljoner personer uppehållstillstånd åren 2011-2020 (Migrationsverket 2021). Av dessa hade mer än 30% någon form av asylskäl eller var anhöriga till dessa. Nästan lika många beviljades uppehållstillstånd av arbetsrelaterade skäl. Medan vi vet ganska väl hur många som kommit till EU eller Sverige, vet vi mycket mindre om hur många som överväger att lämna sina länder för att komma hit och varför de gör det. Med hjälp av data från Gallup World Poll syftar denna rapport till att öka kunskapen de personer som uttrycker en önskan eller planerar för att permanent flytta till Sverige.

Huvudansvariga forskare för projektet är Mikael Elinder, docent i nationalekonomi, Uppsala universitet, Oscar Erixson, fil dr i nationalekonomi, Uppsala universitet och Olle Hammar, fil dr i nationalekonomi, Uppsala universitet.

Foto av Timon Studler från Unsplash