Publikationer
& seminarier

Migration
i siffror

Om Delmi

Kunskapsförmedling

 • Teman & pågående projekt

  • Migration & utveckling
   • Migrationens påverkan för klimatrelaterade anpassningsmöjligheter
  • Arbetsmarknad
   • Konsten att bli anställningsbar
   • Ålderns betydelse för arbetsmarknadsintegration
   • Läsförståelsens betydelse för arbetsmarknadsintegration
  • Samhälle
   • Värderingar och verklighetsuppfattningar
   • Effekten av krig på social tillit och altruism
   • Mångfald, social tillit och attityder till välfärdsstaten
   • Exillitteratur i Sverige de senaste 50 åren
   • Avhandlingsnytt 3
  • Demokrati
   • Social sammanhållning i svenska kommuner före och efter flyktingkrisen
   • Hälsa och idrott åt alla
   • Ungas uppväxtvillkor och integration
   • Välfärdsstaten och öppna gränser - ett migrationspolitiskt dilemma?
  • Regelverk
   • Handelsavtal och EU:s migrationsmål
   • Återvändande
   • Tolkfunktionen i asylprocessen
   • Laglig migration för arbete och utbildning: vägar in i Europa för personer utan skyddsskäl
   • EU:s åtgärder för att motverka människosmuggling och människohandel: Är de förenliga med EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna?
Web av Sphinxly och Easyweb