Publikationer
& seminarier

Migration
i siffror

Om Delmi

Kunskapsförmedling

 • Teman & pågående projekt

  • Migration & utveckling
   • Migrationskostnader för thailändska bärplockare
   • Internationella studenter
   • Akademiskt utbyte och internationell migration
  • Arbetsmarknad
   • Ensamkommande barn i Sverige
   • Konsten att bli anställningsbar
  • Samhälle
   • Värderingar och verklighetsuppfattningar
   • Asylsökandes syn på Sverige
   • Panelundersökning om attityder till invandring
   • Effekten av krig på social tillit och altruism
   • Från flyktingläger till integration i skola och arbetsliv
  • Demokrati
   • Inget pågående projekt
  • Regelverk
   • Anhöriginvandring
   • Bridging the gaps
Web av Sphinxly och Easyweb