Publikationer
& seminarier

Migration
i siffror

Om Delmi

Kunskapsförmedling

 • Teman & pågående projekt

  • Migration & utveckling
   • Migrationskostnader för thailändska bärplockare
   • Internationella studenter
   • Eritreansk diaspora
  • Arbetsmarknad
   • Konsten att bli anställningsbar
   • Ålderns betydelse för arbetsmarknadsintegration
   • Läsförståelsens betydelse för arbetsmarknadsintegration
  • Samhälle
   • Värderingar och verklighetsuppfattningar
   • Effekten av krig på social tillit och altruism
  • Demokrati
   • Social sammanhållning i svenska kommuner före och efter flyktingkrisen
   • Hälsa och idrott åt alla
  • Regelverk
   • Handelsavtal och EU:s migrationsmål
   • Återvändande
Web av Sphinxly och Easyweb