Innan lanseringen av kunskapsöversikten förra måndagen publicerade Dagens samhälle en debattartikel skriven av fil.dr. Pinar Aslan Akay (Delmi) och projektledaren för "Barn i familj" Ylfva Wistrand (Resurscentrum, Strömsunds kommun). I artikeln redogör Pinar och Ylfva för hur barn i familj ofta förbises i återvändandeprocessen och att detta måste förändras. Läs mer om hur Pinar och Ylfva resonerar här: www.dagenssamhalle.se

Under självaste lanseringen av kunskapsöversikten närvarade SVT Jämtland, de skriver om Resurscentrums (Strömsunds kommun) projekt "Barn i familj", och hur de har belyst barnens utsatthet i asyl- och återvändande processen. Till följd av detta projekt så sökte Resurscentrum efter mer kunskap och forskning för att ge den hjälp de anser att barnen har rätt till, därmed kontaktade de oss på Delmi. SVT intervjuade bland annat Elisabeth Lindholm, chef för Resurscentrum i Strömsund, om detta samarbetsprojekt. Läs mer om detta här: www.svt.se

SVT Jämtland skriver även om hur Strömsunds kommuns arbete nu har nått regeringen. Sveriges migrationsministern Maria Malmer Stenergard blev intervjuad om barnperspektivet i asyl- och återvändande processen. Läs och se mer om detta här: www.svt.se

 

Logga för: Strömsunds kommun, resurscentrum, barn i familj och DelmiLogga, Medfinansierat av Europeiska unionen