Delegationen för migrationsstudier (Ju 2013:17)
Kv. Garnisonen
Karlavägen 100A, plan 9
103 33 Stockholm

ju.delmi@regeringskansliet.se 

Delegationen för migrationsstudier sitter i Regeringskansliets lokaler i kvarteret Garnisonen på plan 9, Karlavägen 100A, i Stockholm. Med kollektivtrafik är närmaste t-banestation Karlaplan. Med buss är hållplatsen antingen Garnisonen (nr 4) eller Radiohuset (nr 56 och 76).

Åker du med bil finns parkering såväl runt hela kvarteret som i Garnisonenhusets garage (infart från Banérgatan 30).