Migration i siffror

Här presenterar Delmi användarvänlig statistik inom flera områden med anknytning till migration och integration i Sverige och internationellt. Användaren kan själv välja vilka variabler som ska undersökas och jämföras, exempelvis tidsperioder, länder, migrant-kategorier och så vidare. Sidan strukturerades om den 27 mars 2024 och uppdateras kontinuerligt.

Statistikområden