Cookies för att analysera hur vår webbplats används. Delmi använder analysverktyget Matomo för att samla in data om hur webbplatsen används. Den informationen använder vi sedan för att förbättra webbplatsen. Informationen samlas in anonymt och går inte att spåra till enskilda personer.

Cookies från tredje part. Delmi använder i vissa fall cookies från tredje part såsom Tableau, Youtube, Vimeo m fl