Tidöavtalet

Bild på Sveriges riksdag

Fotograf: Oscar Nord via Unsplash 

Tidöavtalet, migration och integration

Delmi följer den migrationspolitiska utvecklingen i Sverige löpande. Det är därför en viktig uppgift för Delmi att samla kunskap kring de migrationsfrågor som behandlas i Tidöavtalet. På denna sida kan ni, bland annat, ta del av en översikt över de statliga utredningar som har initierats under mandatperioden och som direkt berör migration och integration, samt läsa relevanta Delmipublikationer inom några av de kunskapsområden som finns omnämnda i Tidöavtalet. Sidan uppdateras kontinuerligt.

Sammanställning av statliga utredningar utifrån Tidöavtalet 

Regeringen har sedan den tillträdde 2022 jobbat aktivt med frågor inom migration och integration, vilket bland annat har resulterat i de förslag som anges i Tidöavtalet. I högra fliken finner ni en översikt (tidslinje) över de statliga utredningar inom området som hittills har initierats under mandatperioden. Migrationsområdet är i många fall överskridande med andra politiska sakområden och det kan vara svårt att göra en tydlig avgränsning. I denna översikt har därför statliga utredningar som endast direkt berör migration och integration tagits med. Listan uppdateras kontinuerligt.

För att se alla statliga utredningar besök: SOU

"Tre punkter om migration i Tidöavtalet – perspektiv från forskningen" 

Ta del av seminariet om vilka effekter kan vi förvänta oss av enskilda delar i avtalet och hur möjliga är de att genomföra? I vilken uträckning kan migration, integration, medborgarskap och personers uppehälle i Sverige kontrolleras? Seminariet anordnades 24 oktober 2023 av Delmi, Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) och Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi. (ESO)

 

Nyheter