Fotograf: Scott Webb via Unsplash 

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det ut på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. I menyn till höger kan ni ta del av Delmis remissvar på SOU 2024:5 Förbättrad ordning och säkerhet vid förvar. Svaret utgår från Delmis uppdrag att förmedla forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrationspolitiska beslut. Detta remisssvar är författat av Delmis utredningssekreterare Anna Hammarstedt och Delmis ordförande Joakim Palme.