Joakim Palme är professor i statskunskap vid Uppsala universitet sedan 2009. Hans forskning har tyngdpunkt på jämförande studier där han studerar allt från barnpolitik till pensionssystem. Han har under senare år intresserat sig för den fria rörligheten för arbetskraft i den Europeiska Unionen och dess koppling till skilda välfärdsstatstraditioner som finns där.

Tidigare har han varit chef för Institutet för framtidsstudier (2002-2011), ordförande i Kommittén Välfärdsbokslut (1999-2001) och anställd vid Institutet för social forskning (1980-2009).

Fotograf Kristian Pohl/Regeringskansliet.