Kommitté

Delmi består av sju ledamöter med kompetenser från både akademi och praktik. Ledamöterna är ansvariga för Delmis verksamhet och anger riktlinjerna för arbetet. Detta innebär bland annat att ledamöterna prioriterar mellan studieområden, beslutar vilka studier som ska genomföras och vilka studier som ska ges ut i Delmis publikationsserie.

Visar 7 av 7 resultat