Pieter är Professor i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER) på Malmö Universitet och föreståndare för Malmö Institute for Studies of Migration, Diversity and Welfare (MIM). Han forskar om invandring, integration, medborgarskap och attityder gentemot etniska och religiösa grupper.

Foto: Malmö universitet.