Återvändande & återintegration

Europeiska Unionens logga

Publikationer
& seminarier

Migration
i siffror

Om Delmi

Kunskapsförmedling

 • Teman & pågående projekt

  • Migration & utveckling
   • Migrationens påverkan för klimatrelaterade anpassningsmöjligheter
   • Återvändande och återintegration (finansierat av EU Asyl-, Migrations-, och Integrationsfonden)
  • Arbetsmarknad
   • Konsten att bli anställningsbar
  • Samhälle
   • Värderingar och verklighetsuppfattningar
   • Mångfald, social tillit och attityder till välfärdsstaten
   • Exillitteratur i Sverige de senaste 50 åren
  • Demokrati
   • Social sammanhållning i svenska kommuner före och efter flyktingkrisen
   • Hälsa och idrott åt alla
   • Ungas uppväxtvillkor och integration
   • Välfärdsstaten och öppna gränser - ett migrationspolitiskt dilemma?
  • Regelverk
   • Handelsavtal och EU:s migrationsmål
   • Tolkfunktionen i asylprocessen
   • Internationell migration och kontrollpolitik
Web av Sphinxly och Easyweb