Kerstin är journalist och tidigare vd för Sveriges Radio. Hon är ledamot i Migrationsverkets Insynsråd och ordförande i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm och i Expo och förlaget Arkitektur. Hon har varit gästprofessor i journalistik och tidigare bl.a. varit ordförande i Statens Kulturråd och tillförordnad överintendent för ArkDes.

Fotograf Kristian Pohl/Regeringskansliet.