Anna är jurist och statsvetare och arbetar på Migrationsverkets myndighetsstab som särskild rådgivare. Hon har tidigare varit chefsjurist på Asylrättscentrum och rättslig expert på Migrationsverkets rättsavdelning, där hon bland annat var ansvarig för barnfrågor. Anna har även arbetat länge med ärenden om asyl och uppehållstillstånd, både som ombud för asylsökande och andra migranter och som beslutsfattare och processförare på Migrationsverket. I rollen som ombud har hon drivit flera internationella processer.