Matz Dahlberg är professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. Han är också forskningsledare för Urban Lab, ett empiriskt inriktat forskningsprogram som bildades i slutet av 2019 och som drivs i samarbete mellan Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) och nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Under senare år har en stor del av hans forskning rört frågor relaterade till migration, segregation, integration och utsatta områden.