Studier

Här hittar du information om Delmis pågående projekt. En studie kan initieras genom en utlysning eller genom idéer som kommer från kommittén, kansliet eller externa forskare. Till höger återfinns Delmis avslutade AMIF-finansierade projekt.

Pågående