Annika är docent i nationalekonomi och före detta analysdirektör på Arbetsförmedlingen. Tidigare har Annika varit Chefsekonom på Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA). Hon har också varit chef för ledningsstaben och ställföreträdande generaldirektör vid Pensionsmyndigheten, verksamhetsområdeschef för pension vid Försäkringskassan samt arbetat i ett antal statliga utredningar. Annika har även varit forskningschef vid Center for Retirement Research vid Boston College och arbetat som ekonom vid amerikanska centralbanken, Federal Reserve.

Foto: Arbetsförmedlingen, Niclas Lehman.