Anna Hammarstedt är fil.dr. i internationella relationer och disputerade vid Stockholms Universitet 2022. Hennes forskning har fokuserat på hur myndighetspersonal förhåller sig till asylsökande som avviker/försvinner under asylprocessens gång. Anna har tidigare arbetat på Migrationsverket.

Tel: 08-405 59 73
Mail: anna.hammarstedt@regeringskansliet.se

Foto: privat