Kansli

Delmis kansli ansvarar för det löpande arbetet med att samordna, granska och genomföra projekt, sprida kunskap samt etablera och underhålla nätverk med universitet, institutioner, politiker, media och andra relevanta aktörer i Sverige och runt om i världen. Kansliet tar också fram förslag till studieområden och medverkar i upprättandet av projektplaner inför kommitténs beslut.

Visar 15 av 15 resultat