Andreas Savelli är pol. mag. med inriktning mot statsvetenskap vid Stockholms universitet. Andreas har arbetat som utredare på Statskontoret och har över 20 års erfarenhet från Regeringskansliet som Kansliråd där han primärt arbetat med försvars- och säkerhetspolitik såväl militärt som civilt.

Tel: 08-405 13 73
Mail: andreas.savelli@regeringskansliet.se