Suzanne har en fil.kand i Global Utveckling och en masterexamen i Internationella Relationer med inriktning på Global Politisk Ekonomi, båda från Stockholms Universitet. Hon har ett stort intresse för migrationsfrågor, i synnerhet kopplingen till gräns- och utvecklingstudier. 

Tel: 08-405 46 94
Mail:
 suzanne.planchard@regeringskansliet.se

Foto: Regeringskansliet, Kristian Pohl.