Suzanne har en fil.kand i Global Utveckling och en masterexamen i Internationella Relationer med inriktning på Global Politisk Ekonomi, båda från Stockholms Universitet. Hon har ett stort intresse för migrationsfrågor, i synnerhet kopplingen till gräns- och utvecklingstudier. 

Tel: 073-069 53 14
Mail: suzanne.planchard@regeringskansliet.se