Jenny har en fil.kand i utvecklingsstudier från Uppsalas Universitet. Hennes examensarbete fokuserade på migration genom Libyen till Europa och undersökte hur detta påverkades av EU:s bistånd till landet. Jenny studerar i nuläget en Master i mänskliga rättigheter på Uppsala Universitet. Innan hon började arbeta hos oss var hon volontär på Refugees Welcome Stockholm. 

Tel: 08-405 12 27
Mail: jenny.bergsten@regeringskansliet.se