Diana har en fil.kand i Mänskliga Rättigheter och en fil.kand i Medie- och kommunikationsvetenskap från Lunds Universitet samt en magisterexamen i Internationell Migration och Etniska Relationer från Malmö Universitet. Sedan hennes examen har hon arbetat som projektledare inom frågor rörande antirasism och integration på ideella organisationer och praktiserat på FN:s migrationsorganisation (IOM).

Tel: 08-405 29 19
Mail: diana.sarbast@regeringskansliet.se

Foto: Regeringskansliet, Kristian Pohl.