Pågående studier

Här hittar du information om Delmis pågående projekt. En studie kan initieras genom en utlysning eller genom idéer som kommer från kommittén, kansliet eller externa forskare.

Studier