Daniel är fil. dr. i internationella relationer och disputerade vid Stockholms universitet 2020 med avhandlingen Humanity Washed Ashore. Hans forskning har framförallt fokuserat på europeisk gräns- säkerhets- och migrationspolitik. Daniel har tidigare arbetat med utvecklings- och demokratifrågor.

Tel: 08-405 39 28
Mail: daniel.silberstein@regeringskansliet.se

Foto: Regeringskansliet, Kristian Pohl.