Pinar är fil.dr. i socialt arbete och disputerade vid Umeå Universitet år 2019. Hennes forskning har fokuserat på hur vuxna barn till migranter upplevt möjligheter och hinder i sitt arbetsmarknadsinträde och -deltagande, samt vilken roll familj, myndighetspersonal, föreställningar om kön och föräldraskap samt arbetsmarknadsvillkor haft. Pinar har även tittat på migranters arbetsmiljö i en svensk kontext, med fokus på fysiska och psykosociala hälsorisker på arbetsplatsen.

Tel: 08-405 29 15
Mail: pinar.aslan.akay@regeringskansliet.se

Fotograf Kristian Pohl/Regeringskansliet.