Agneta Carlberger Kundoori har en fil.kand från beteendevetenskaplig utredarlinje med inriktning mot tvärkulturella relationer och invandrarfrågor vid Stockholms universitet. Hon har arbetat på Migrationsverket sedan 1998, bland annat med mottagande av asylsökande, återvändande och internationellt samarbete. Under de senaste åren har Agneta ägnat sig åt migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna, inledningsvis som expert i den statliga utredningen Migrationsärenden vid utlandsmyndigheterna (2017:14) och därefter med förberedelser och genomförande av verksamhetsövergången rörande huvudansvaret för migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna. Agneta kommer närmast från en tjänst som enhetschef för en av Migrationsverkets utlandsenheter, med ansvar för Migrationsverkets utsända personal och migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna i Afrika, Europa och Mellanöstern.

Tel: 08-405 36 73
Mail: agneta.carlberger.kundoori@regeringskansliet.se

Fotograf Kristian Pohl/Regeringskansliet.