När man tänker på återvändande migration tänker man ofta på vuxna som återvänder. Men även barn och ungdomar får besked om att återvända, antingen på egen hand eller tillsammans med sin familj. För många minderåriga innebär ett återvändande till ursprungslandet en resa till en plats där de kanske aldrig levt tidigare. Vilka är de stora utmaningarna när man möter barn i återvändandeprocessen och hur bemöter man dessa på bästa sätt? I detta avsnitt av Delmi-podden talar Ann-Louise Rönestål och Henrik Malm Lindberg med gäster på temat Barn i återvändandeprocessen. Elisabeth Lindholm från Strömsunds kommun, talar om deras arbete med ensamkommandebarn i återvändandeprocessen och hur det arbetet kommit att bli en ledstjärna för många svenska kommuner i Sverige. Pinar Aslan Akay skriver en forskningsöversikt om barn i familj som befinner sig i återvändandeprocessen och ger en inblick i såväl forskningsfältet som barnens upplevelser av återvändande. Madelaine Seidlitz från Amnesty talar bland annat om ett värdigt återvändande och de rättigheter som även människor i en återvändandeprocess har. 

Programledare: Ann-Louise Rönestål och Henrik Malm Lindberg

Podd-avsnittet är det andra av sex i en serie om återvändande och ingår som en del av Delmis projekt ”Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser” som finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) som stöder EU:s medlemsstater i arbetet med att genomföra den gemensamma asyl- och migrationspolitiken.

EU-flagga med texten "medfinansieras av Europeiska unionen"