Detta avsnitt av Delmi-podden ger en introduktion kring återvändande – ett ämne som man hör mycket om men som man kanske inte vet riktigt lika mycket om. Processen som leder fram till ett återvändande kan vara lång och kantad med olika hinder och problem. Med i studion för att berätta om hur återvändande fungerar i praktiken har vi Kristina Rännar, processledare inom återvändandeområdet på Migrationsverket och Lina Backman som arbetar med återvändande på Nationella Gränspolissektionen. Mikaela Hagan, projektledare svenska Röda Korset och Constanza Vera Larrucea, utredningssekreterare på Delmi, talar om återvändande utifrån de återvändandes perspektiv. Agneta Carlberger Kundoori, kanslichef på Delmi, och Abraham Haro, återvändandesambandsman baserad i Bagdad, diskuterar de diplomatiska verktygen som möjliggör för ett effektivare återvändande.

Programledare: Ann-Louise Rönestål och Henrik Malm Lindberg

Podd-avsnittet är det första av sex i en serie om återvändande och ingår som en del av Delmis projekt ”Återvändande som internationell migrationspolitik: samordning inom och över nationella gränser ” som finansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF) som stöder EU:s medlemsstater i arbetet med att genomföra den gemensamma asyl- och migrationspolitiken.