Några övergripande slutsatser

Resultaten visar att respondenterna har relativt lite kontakt med personer födda i Sverige, att två av tre tror att det kommer att bli svårt att få jobb i Sverige och att kunskaperna om svensk politik är låg. Trots detta svarar bara var femte att de ofta eller alltid känner sig isolerade från det svenska samhället. Den absoluta majoriteten vill bo kvar i Sverige och de flesta skattar sina kunskaper i svenska språket som ganska bra.

Om författarna

Rapportförfattare är Sara Thalberg, fil dr. i sociologisk demografi och utredningssekreterare vid Delmis kansli samt Linus Liljeberg, statistiker vid Institutet för arbetsmarknadspolitiska studier (IFAU) och utredningssekreterare vid Delmis kansli.

Rapporten publiceras 27 september 2022.

Bild från iStock.