I Delmis nya kunskapsöversikt Tolkfunktionen i asylprocessen, skriven av Cecilia Wadensjö, Hanna Sofia Rehnberg och Zoe Nikolaidou, undersöks den forskning som finns på området – om mötet mellan migrationsmyndigheter och asylsökande. Forskningen pekar på att tolkförmedlade asylintervjuer är svåra och komplicerade kommunikationssituationer och att en tolk är både något mer och något annat än ett enkelt översättningsredskap. En viktig slutsats är att behovet av att stärka och professionalisera tolkfunktionen i asylprocessen är både nödvändigt och akut.

På webbinariet diskuteras kunskapsöversiktens slutsatser och förslag till förbättringar på tolkområdet av en namnkunnig panel med olika perspektiv på frågan. Behöver tolkyrket professionaliseras och hur ska det i så fall gå till? Går det att skapa en långsiktig policy för tolkfunktionen i asylprocessen – och vad behöver i så fall olika aktörer göra för att åstadkomma detta? 

Medverkande

Cecilia Wadensjö, Professor i översättning och tolkning vid Stockholms universitet och rapportförfattare.

Ann-Marie Colliander Lind, Ordförande för Almega Språkföretagen och Vd på Increase.

Folke K Larsson, Fil dr. och bl.a. huvudsekreterare för Tolkutredningen SOU 2018:83.

Rustem Yunusov, Fil dr. och nationell samordnare för språktjänster på Migrationsverket.

Moderator: Kerstin Brunnberg, tidigare VD vid Sveriges Radio och ledamot för Delmi.