Från att ha varit ett relativt homogent land, har Sverige under de senaste decennierna utvecklats till ett alltmer heterogent land med en stor andel utrikes födda medborgare. Medan den tidiga exillitteraturen fokuserar på diskrepansen mellan ett homogent majoritetssamhälle och de få invandrarna, handlar den samtida exillitteraturen om social utsatthet kopplat till ursprung, etnicitet och livssituation. Genom att visa på hur både författarskap och teman varierar över tid kan samhällsförändringar i Sverige speglas genom exilförfattarnas berättelser.

På webbinariet presenteras Delmis nya kunskapsöversikt Exillitteratur i Sverige 1969 till 2019 skriven av Daniel Pedersen

 

Medverkande

Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande för Delmi.

Daniel Pedersen, författare och forskare i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Jila Mossaed, författare, poet och ledamot i Svenska Akademien.

Anders Olsson, författare, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, samt ledamot i Svenska Akademien.

Birgitta Wallin, chefredaktör för tidskiften Karavan.

Suzanne Ibrahim, fristadsförfattare i Östersund.

Moderator: Kerstin Brunnberg, journalist, ledamot för Delmi och i Migrationsverkets Insynsråd samt ordförande i Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm, Expo och förlaget Arkitektur.