Flyktingar i och från Ukraina - Vårt mottagande och vår hjälp

Invandrarindex bjuder in till ett webbinarium om situationen i Ukraina. Om flyktingarna och hur kriget påverkar vårt mottagande. Arrangemanget sker i samarbete med Delmi och tankesmedjan Fores.

Ledande företrädare för viktiga funktioner och organisationer förmedlar sin bild av det aktuella läget liksom möjliga konsekvenser för Sverige och Europa.

Program

08.30 Inledning och presentation av moderator Alex Nilsson, projektledare och redaktör, Fores.

Block 1
08.45 Anna Lindblad, biträdande rättschef, Migrationsverket.
09.00 Minna Ljunggren, stabschef, Svenska Röda Korset.
09.15 Erika Löfgren, Senior Durable Solutions Associate, UNHCR.
09.30 Stefan Ingvarsson, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier, Utrikespolitiska Institutet, tidigare kulturattaché i Moskva.
09.45 Frågor, reflektion och diskussion (panelen).

Block 2
10.00 Fredrik Lundvall och Per Lundgren, Invandrarindex, presentation av nyligen genomförd studie med ukrainare i Sverige.
10.15 Aljona Sandgren, Ukrainska Alliansen.
10.30 Jasenko Omanovic, riksdagsman (s), ledamot OSSE, ordförande i 5i12-rörelsen.
10.45 Sofia Rasmussen, policyrådgivare inom migration, Rädda Barnen.
11.00 Frågor, reflektion och diskussion (panelen).
11.15 Paus

Block 3
11.30 Henrik Malm Lindberg, docent i ekonomisk historia, tf kanslichef för Delmi.
11.45 Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, Marie Cederschiöld högskola (fd Ersta Sköndal Bräcke högskola).
12.00 Solvig Ekblad, Leg, psykolog, adjungerad professor i mångkulturell hälso- och sjukvårdsforskning, Karolinska Institutet.
12.15 Jonas Andersson Schwartz, docent och forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, Södertörns högskola.
12.30 Frågor, reflektion och diskussion (panelen).
12.45 Avslutning

Panelen består av Eskil Wadensjö och Jasenko Omanovic. Eskil Wadensjö är professor i arbetsmarknadspolitik på Stockholms universitet med lång och omfattande erfarenhet av migrantstudier. Ett av hans många uppdrag är som medlem av Fores vetenskapliga råd. Jasenko Omanovic, för övrigt en av talarna, är valobservatör med erfarenhet från bland annat två ukrainska val, ordförande för 5i12-rörelsen och riksdagsman för socialdemokraterna. Dessutom har han egen erfarenhet av att fly från krig. Jasenko anlände 1993 till Sverige från krigets Bosnien.

Missa inte det här tillfället till djup och bred uppdatering om den största säkerhetspolitiska kris Europa upplevt sedan andra världskriget.

Det finns även möjlighet att ställa frågor till föreläsarna.

Foto av Artūras Kokorevas från Pexels