I denna rapport undersöks hur migrationsrelaterade värderingar och verklighetsuppfattningar påverkar varandra. I vilken utsträckning går det att finna belägg för påverkan i den ena, den andra eller båda riktningarna? Och hur ser orsaksmönstret ut? Rapporten baseras på en panelundersökning i tre steg som genomfördes i Sverige under perioden 2016–2019.

Huvudansvarig forskare för projektet är Anders Westholm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet. Under seminariet presenteras Delmis nya rapport Invandring och integration i svensk opinion: Hur formas värderingar och verklighetsuppfattningar? (2022:5).

Inspelningen kompletteras med undertext inom kort.

Medverkande

Anders Westholm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Mikael Hjerm, professor i sociologi och ställföreträdande prefekt vid Sociologiska institutionen Umeå Universitet.

Minna Ljunggren, chef för Svenska Röda Korsets generalsekreterares stab.

Jörgen Huitfeldt, journalist och chefredaktör för tidningen Kvartal.

Moderator: Joakim Palme, professor i statskunskap vid Uppsala universitet och ordförande Delmi