Enligt Gallup World Poll vill ungefär 10 miljoner människor från låginkomstländer flytta till Sverige om de ges möjlighet. Men vilka är dessa personer, från vilka länder kommer de och hur ser den demografiska sammansättningen ut bland dessa personer?

Syftet med denna rapport är att identifiera migrationsbenägenheten till Sverige från LMI-länder, se vilka det är som önskar flytta till Sverige och hur dessa grupper ser ut. Vidare diskuterar rapporten hur faktorer som migrationsbenägenhet kan användas i prognoser kring framtida migrationsströmmar. Studien använder data från Gallup World Poll (GWP), en världsomspännande årlig undersökning som täcker 160 länder och 99 % av världens befolkning.

Medverkande

Mikael Elinder, rapportförfattare och docent i nationalekonomi vid Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Oscar Erixson, rapportförfattare och fil. dr i nationalekonomi, forskare vid Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.

Olle Hammar, rapportförfattare och  fil. dr i nationalekonomi, forskare vid Institutet för Näringslivsforskning och Institutet för framtidsstudier.

Lisa Pelling, Chef för tankesmedjan Arena Idé

Erika Löfgren, Senior expert varaktiga lösningar för flyktingar, UNHCR

Arvid Zheng Norin, omvärldsanalytiker på migrationsanalysenheten, Migrationsverket

Moderator: Göran Holmqvist, kommittéledamot Delmi, fil. dr. Freds- och Utvecklingsfrågor, avdelningschef på Sida där han förestår den avdelning som ansvarar för Asien, Mellanöstern och humanitärt bistånd.

Foto: Ferhat Deniz Fors Unsplash