Följ seminariet live:

Vill du ställa en fråga till någon av deltagarna? Gå till https://www.menti.com/alfn19cxwsm1 eller skanna QR-koden nedan med din smartphone. 

QR-kod till seminarium 24 okt 2023

Om seminariet

Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO), Expertgruppen för biståndsanalys (EBA), och Delegationen för migrationsstudier (Delmi) arrangerar nu ett seminarium om tre punkter i Tidöavtalet:

  1. Återkalla uppehållstillstånd i fler fall
  2. Införa krav på egenförsörjning som huvudregel för att komma i fråga för medborgarskap
  3. Villkora bistånd med att mottagarlandet tar ansvar för sina egna medborgare och återtar dem när så behövs.

Under seminariet kommer vi diskutera hur man inom forskningen sett på dessa och angränsande frågor: Vilka är möjligheterna att i högre grad återkalla uppehållstillstånd, till exempel när skäl för uppehållstillstånd inte längre gäller? Hur kan egenförsörjning definieras och mätas och vad kan ett sådant krav för att komma i fråga för medborgarskap innebära? Och hur kan det väntas fungera att villkora bistånd på att samarbetsländerna återtar sina medborgare?

Medverkande

Anders Hall, statssekreterare hos migrationsministern Maria Malmer Stenergard

Helene Hedebris, verksjurist, Migrationsverkets Rättsavdelning

Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi, Linnéuniversitet

Mats Hårsmar, biträdande kanslichef, Expertgruppen för biståndsanalys (EBA)

Rebecca Thorburn Stern, professor i folkrätt vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet

Susanne Gullberg Brännström, ämnessakkunnig arbetsmarknad, Statistiska centralbyrån (SCB)

Sofia Rönnow Pessah, policyrådgivare EU-frågor, Rädda Barnen

Moderator: Alice Petrén, journalist och tidigare utrikeskorrespondent vid Sveriges Radio med uppdrag att bevaka migration- och flyktingfrågor.

Ytterligare medverkande kan tillkomma efterhand. 

Seminariet samarrangeras av:

Logotyper Delmi, EBA och ESO

 

Bild: kollage utifrån foto av Michael Erhardsson från www.Pexels.com