Utöver en presentation av rapporten, kommer bland annat följande frågor att diskuteras: Har den migrationspolitiska lagstiftningen blivit mer liberal eller mer restriktiv vad gäller asyl-/flyktinginvandring, familjeåterförening och arbetskraftsinvandring i de nordiska länderna? Vilka är de tydligaste likheterna respektive skillnaderna mellan de nordiska länderna vad gäller migrationslagstiftningens utveckling? Går det att skönja några trender för de kommande tio åren avseende hur migrationslagstiftningen kan tänkas utvecklas i antingen striktare eller mer liberal riktning?

Medverkande:

  • Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap vid Göteborgs Universitet.
  • Ann-Cathrine Jungar, Docent och Lektor vid Södertörns Högskola
  • Wilhelmina Hindström, från Finlands ambassad i Stockholm
  • Ola Möller (S), ledamot Socialförsäkringsutskottet
  • Bengt Lindroth, Journalist och författare
  • Moderator: Kerstin Brunnberg, journalist och Ledamot i Delmi