Återvändande migration efter en väpnad konflikt är komplicerat såväl för återvändarna som för deras familjer och det övriga samhället. Villkoren för återvändande och återintegration i fragila kontexter och förändrade familj- och samhällsdynamiker är mycket utmanande. Constanza Vera-Larrucea från Delmi medverkar i en panel för att diskutera vilka lärdomar som man kan dra från återvändande och återintegrering i andra post-konflikt situationer.

Foto: Margarita Marushevska, Unsplash