Medverkar gör bland annat Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard,  Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik. Konferensen huvudtalare är Koko Warner, Direktör Global Data Institute, International Organization for Migration (IOM) och Rainer Münz, Professor, Central European University, som skrivit kunskapsöversikten "Klimatförändringar, fördrivningar, mobilitet och migration" för Delmi.

Delmis kommittéordförande Joakim Palme leder panelen under dag 1 som behandlar praktiska exempel på hur klimatförändringar påverkar migration. Den andra panelen antar ett långsiktigt perspektiv på migration och utmaningarna i att förutspå klimatrelaterad migration. Modererad gör forskaren Bernd Parusel, som bland annat skrivit "Laglig migration för studier och arbete" för Delmi. 

Konferensdag två fokuserar på nutida hantering av effekterna av klimatförändringar i relation till migration. Under dagen deltar bland annat François Gemenne som författat Delmi-rapporten "Migrationens påverkan på klimatanpassning och sårbarhet" .

Läs mer om konferensen och hur du anmäler dig här EMN Swedish Presidency Conference 2023 (europa.eu)