Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det ut på remiss till berörda myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter. I menyn till höger har vi samlat Delmis remissvar på betänkanden som berör migration och integration. Svaren utgår från Delmis uppdrag att förmedla forskningsresultat på migrationsområdet som underlag till framtida migrationspolitiska beslut.