Under hösten 2015 kom den svenska regeringen överens med oppositionen om att begränsa tillgången till permanenta uppehållstillstånd samtidigt som det flaggades för att de flyktingar som kommit inte längre kunde garanteras tak över huvudet. I media beskrevs detta som signalpolitik – som ett sätt att göra Sverige mindre attraktivt som destinationsland. Rapporten analyserar utöver synen på de möjligehter som uppfattas finnas i Sverige också de potentiella risker resan dit utgör, och hur de uppfattas av de syriska flyktingarna.

Några övergripande slutsatser och rekommendationer

  • Lagliga vägar in i Europa för syriska medborgare och statslösa från Syrien är begränsade. De flesta intervjuade i studien har därför anlitat smugglare under åtminstone någon del av resan till Sverige.
  • De flesta som intervjuats i studien hade redan från början bestämt sig för att söka sig till ett visst land, i många fall Sverige.
  • Tre anledningar till att välja Sverige som destinationsland framkommer; den första är Sveriges relativt generösa asylpolitik vid tidpunkten, den andra är den positva bild många asylsökande har av Sverige som ett demokratiskt och jämförelsevis humant land, och slutligen kan familje-, släkt- och vänskapsband påverka asylsökandes val av destinationsland.
  • Arbete och boende är viktiga förutsättningar för att etablera sig i Sverige efter ankomst, men många upplevde att det är svårare att ta sig in i det svenska samhället än vad de hade förväntat sig och oron för släktingar i hemlandet gör det svårt att fokusera på livet här.

Om rapportförfattaren

Rapporten, Valet och vägen: En intervjustudie med nyanlända syrier i Sverige (2015:8) är skriven av Emma Jørum Lundgren, forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.

Foto av Rostyslav Savchyn från Unsplash.