Migrationen till Sverige har inneburit inflyttning av att ett stort antal människor med annan religiös tillhörighet än majoritetsbefolkningen. Hur påverkar detta religiositeten i ett sekulariserat land som Sverige? I Delmis senaste kunskapsöversikt Migration, religion och integration undersöks sambanden mellan migration, religion och integration i Sverige på individ-, grupp- och samhällsnivå. Syftet med kunskapsöversikten är att utifrån den forskning som finns, med fokus på Sverige, visa hur människors religiositet, de religiösa samfunden och den offentliga sektorn kan förändras i samband med migration, vilka följder det kan få, och där möjligt, relatera detta till integration.

Medverkande:

  • Magdalena Nordin, docent i religionssociologi och författare till kunskapsöversikten.
  • Önver Cetrez, professor i religionspsykologi vid Teologiska Institutionen, Uppsala universitet.
  • Maria Kjellsdotter Rydinger, direktor för A World of Neighbors Network in Europe, och samordnare för interreligiös praktik vid kyrkokansliet, Svenska Kyrkan.
  • Frederic Brusi, handläggare Kunskapsuppdraget och kommunikatör vid Myndigheten för stöd till trossamfund, och Fil. Dr. i religionshistoria.
  • Liam Sallmander, verksamhetsansvarig för Tillsammans för Sverige.

Moderator: Ann-Louise Rönestål, journalist. 

Kunskapsöversikten Migration, religion och integration (2023:2) är skriven av Magdalena Nordin, docent i religionssociologi och universitetslektor vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion på Göteborgs universitet. Fr.o.m. torsdag den 23 februari finns den tillgänglig digitalt för nedladdning via Delmis hemsida och för beställning (gratis)

Seminariet samarrangeras av Delegation för migrationsstudier (Delmi) och Centrum för mångvetenskaplig forskning om religion & samhälle (CRS) vid Uppsala universitet.

Foto: afiq fatah, Unsplash